Технома ООД

Кои сме ние?

"Технома" ООД е създадена през 1990 година.
Специализирана е в производството на фотоелектрони релета, релета за време (стълбищен автомат), фазови релета (указатели) и други.
Въпреки малкия асортимент, пазарният дял на фирмата е над 20% в България.
Изделията ни се отличават с изключително висока надеждност и качество.

Нашите Продукти

Цените на релетата са на дребно. Ако желаете по-големи количества, свържете се с нас тук.
ФОТОЕЛЕКТРОННО РЕЛЕ DLS 1/50

ФОТОЕЛЕКТРОННО РЕЛЕ DLS 1/50

I. Предназначение: Фотоелектронното реле тип DLS 1/50 е предназначено за автоматично включване на осветлението на търговски обекти, улици, паркинги, градини и други.
II. Технически данни:
1. Номинално захранващо напрежение …….. 220V
2. Максимално допустим ток на комутация ... 10 А
3. Диапазон на регулиране:
• при включване (затъмняване) …….. 0.5 – 50 Lx
• при изключване (осветяване) ………0.8 – 80 Lx
4. Защита от кратковременни осветявания > 30 s
5. Времезадръжка при включване ……….. 5 ….8 s
6. Времезадръжка при изключване ………. > 20 s
7. Температурен диапазон на работа - 20 … + 40 ˚Ϲ
8. Собствена консумация ………… 0.15 W
9. Дължина на сондата /фотодатчика/ …… 3000 mm
10. Габаритни размери ……………………… 35 х 84 х 50 mm
11. Брой на контактните груби ……….. 1 HO
12. Маса ………. 130 g
III. Монтаж, настройка и експлоатация
- Релето се монтира в близост до прозорец или ел.табло върху стандартна DIN шина – 35 mm
- Свързването към захранващото напрежение и ел.лампи се осъществява съгл. Фир.1 като фазовият проводник да се свърже ЗАДЪЛЖИТЕЛНО към клема 3
Гаранция 24 месеца от датата на закупуване, при условие, че са спазени инструкциите за монтаж и експлоатация. Състои се в безплатен ремонт за сметка на производителя!
Цена - 17лв
ФОТОЕЛЕКТРОННО РЕЛЕ DLS 30A

ФОТОЕЛЕКТРОННО РЕЛЕ DLS 30A

I. Предназначение: Фотоелектронното реле тип DLS 30A е предназначено за автоматично включване на осветлението на търговски обекти, улици, паркинги, градини и други.
II. Технически данни:
1. Номинално захранващо напрежение ….. 220V
2. Максимално допустим ток на комутация ... 30 А
3. Диапазон на регулиране:
• при включване (затъмняване) …….. 0.5 – 50 Lx
• при изключване (осветяване) ……… 0.8 – 80 Lx
4. Защита от кратковременни осветявания >8 s
5. Времезадръжка при включване ……….. 5 ….8 s
6. Температурен диапазон на работа - 20 … + 40 ˚Ϲ
7. Собствена консумация ………… 0.2W
8. Дължина на сондата /фотодатчика/ …… 3000 mm
9. Габаритни размери ……. 35 х 84 х 50 mm
10. Брой на контактните груби ……….. 1 HO
11. Маса ………. 150 g
12. Монтаж, настройка и експлоатация
- Релето се монтира в близост до прозорец или ел.табло върху стандартна DIN шина – 35 mm
- Свързването към захранващото напрежение и ел.лампи се осъществява съгл. Фир.1 като фазовият проводник да се свърже ЗАДЪЛЖИТЕЛНО към клема 3
Гаранция 24 месеца от датата на закупуване, при условие, че са спазени инструкциите за монтаж и експлоатация. Състои се в безплатен ремонт за сметка на производителя!
Цена - 21лв
РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ LS-15

РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ LS-15

I. Предназначение: За автоматично изключване на стълбищно осветление след определено време.
II. Принцип на действие: За да работи релето е необходимо да има захранване на клеми 2 и 3. Фазата задължително се свързва към клема 2. Релето сработва при подаване на „Нула“ към клема 4.
Тъй като единият край на лампите е свързан твърдо към нулата /изв. „Общ“/, то за да се светнат е необходимо само да им се подаде фаза. Това се осъществява чрез 1HO контакт между клеми 1 и 2 на релето.
III. Техническа характеристика:
1. Захранващо напрежение ~ 220V
2. Максимален траен ток-10 А
3. Област на настройка 30- 3000 s
4. Температура на ок.среда -20 40 ˚Ϲ
5. Относителна влажност до 85%
6. Маса ………. 80 g
IV. Монтаж: Върху стандартна DIN шина – 35 mm. На фиг.1 и фиг.2 са показани два начина на свързване – директно и с контактор.
ВАЖНО ! Преди свързването на релето провери:
• Състоянието на външния предпазител /max. 10 A/
• Еднозначно да се определят трите извода към релето: /изв. „Лампи“, изв. „Бутони“ и изв. „Общ“/
• Наличието на „Фаза“ върху бутоните, при натиск или отпуснат бутон е недопустимо.
Гаранция 24 месеца от датата на закупуване, при условие, че са спазени инструкциите за монтаж и експлоатация. Състои се в безплатен ремонт за сметка на производителя!
Цена - 11лв
РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ SA-30A

РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ SA-30A

I. Предназначение: За автоматично изключване на стълбищно осветление след определено време.
II. Принцип на действие: За да работи релето е необходимо да има захранване на клеми 2 и 3. Фазата задължително се свързва към клема 2. Релето сработва при подаване на „Нула“ към клема 4.
Тъй като единият край на лампите е свързан твърдо към нулата /изв. „Общ“/, то за да се светнат е необходимо само да им се подаде фаза. Това се осъществява чрез 1HO контакт между клеми 1 и 2 на релето.
III. Техническа характеристика:
1. Захранващо напрежение ~ 220V
2. Максимален траен ток….-30 А
3. Област на настройка …….5- 5000 s
4. Температура на ок.среда-20 40 ˚Ϲ
5. Относителна влажност до 85%
6. Маса ………………………. 80 g
7. Монтаж: Върху стандартна DIN шина – 35 mm. На фиг.1 и фиг.2 са показани два начина на свързване – директно и с контактор.
ВАЖНО ! Преди свързването на релето провери:
• Състоянието на външния предпазител /max. 10 A/
• Еднозначно да се определят трите извода към релето: /изв. „Лампи“, изв. „Бутони“ и изв. „Общ“/
• Наличието на „Фаза“ върху бутоните, при натиск или отпуснат бутон е недопустимо.
Гаранция 24 месеца от датата на закупуване, при условие, че са спазени инструкциите за монтаж и експлоатация. Състои се в безплатен ремонт за сметка на производителя!
Цена - 15лв

Свържете се с нас